Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Digitaal procederen bij de belastingkamer van de Hoge Raad

Download als PDF

Omschrijving

De Hoge Raad heeft een webportaal ontwikkeld voor digitaal procederen in zaken die door de belastingkamer van de Hoge Raad worden behandeld.
De inwerkingtreding van digitaal procederen heeft tot gevolg dat bestuursorganen en degenen die als gemachtigde beroepsmatig rechtsbijstand in cassatie verlenen, verplicht via het webportaal procederen. Dit is mogelijk met een eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH3.

Impact op belastingorganisaties

Personen die namens de gemeenten regelmatig betrokken zijn bij procedures bij de belastingkamer van de Hoge Raad hebben e-herkenning nodig.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De verwachting is dat het digitaal procederen vanaf het tweede kwartaal van 2020 verplicht wordt.

Betrokken organisatie(s)

De rechterlijke macht

Tijdsplanning 2020
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.