Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Gebruik van open data

Download als PDF
11

Omschrijving

Uit het oogpunt van transparantie stellen overheden in hoog tempo steeds meer van hun gegevens kosteloos, rechtenvrij, openbaar, machineleesbaar en volgens open standaarden beschikbaar. Daarmee worden publieke en private partijen gestimuleerd om activiteiten te ontplooien, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 15 juli 2019.

Impact op belastingorganisaties

Belastingorganisaties kunnen data direct of indirect, via de LV WOZ, beschikbaar stellen en zij kunnen data van andere overheden gebruiken binnen verschillende processen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Belastingorganisaties kunnen op elk gewenst moment beginnen met het gebruik van de grote hoeveelheid open data die nu al beschikbaar is binnen hun processen, bijvoorbeeld bij het waarderingsproces.

Betrokken organisatie(s)

Onder andere CBS, DNB, Nationaal Georegister, BZK.

Tijdsplanning 2020 - 2023
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.