Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Groei van het aantal alleenstaanden

Download als PDF
15 d

Omschrijving

Het aantal één-persoonshuishoudens blijft sterk toenemen. In 2015 waren er in Nederland 2,9 miljoen alleenstaanden. Volgens het PBL groeit dat aantal tot 3,4 miljoen in 2030. Dan bestaat 4 op 10 huishoudens uit een alleenstaand persoon.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 1 januari 2019.

Impact op belastingorganisaties

Voor waterschappen neemt de opbrengst van de verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing af. Alleenstaanden betalen 1 vervuilingseenheid (ve) terwijl tweepersoonshuishoudens 3 ve's betalen. Bij gelijk blijvende kosten zal het tarief per ve stijgen om de gewenste belastingopbrengst te realiseren.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

Unie van Waterschappen

Tijdsplanning 2021 - 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.