Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Modelmatig waarderen woningen

Download als PDF
2

Omschrijving

Het project Modelmatig Waarderen Woningen is een uitwerking van Gemeentelijke Basisprocessen Belastingen, het sluit aan bij de beweging Samen Organiseren. De projectondersteuning door VNG Realisatie wordt gefinancierd uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Het doel van het project is een toekomstbestendige WOZ: heldere communicatie, een solide waarderingsmodel, goede gegevens, minder kosten aan bezwaar/ beroep en passende wet- en regelgeving. We werken hieraan door pilots en onderzoeken van gemeenten te faciliteren, door de resultaten ervan breed te delen met de belastingsector, door te luisteren naar de visie van alle stakeholders, door aan te haken bij lopende initiatieven en door in Den Haag wijzigingen van wet- en regelgeving voor te stellen mocht dat nodig zijn.

Vanuit het project worden de komende jaren adviezen uitgebracht aan het College van Dienstverleningszaken van de VNG.

Impact op belastingorganisaties

Belastingorganisaties kunnen actief bijdragen door pilots te doen of door deel te nemen aan expertgroepen. Op termijn moeten alle belastingorganisatie stapsgewijs voordeel ondervinden van dit project in de vorm van vereenvoudigingen en innovaties bij het waarderen van woningen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het gaat om continu proces van optimalisaties.

Betrokken organisatie(s)

Waarderingskamer, VNG, LVLB

Tijdsplanning 2020 - 2023
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische en maatschappelijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 01 oktober 2020
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.