Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Rijksprogramma Regie op Gegevens (RoG)

Download als PDF
28

Omschrijving

Het programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’, kortweg Regie op Gegevens (RoG), is geïnitieerd door de Regieraad Dienstverlening en loopt in opdracht van de ministeries van BZK en EZK. Het programma hanteert als vertrekpunt dat mensen inzage moeten hebben in hun persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan door derden, dat zij de mogelijkheid moeten hebben om gegevens te corrigeren of verwijderen en dat zij gegevens moeten kunnen (her)gebruiken, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

Een burger moet een gegeven niet alleen kunnen laten wijzigen, maar de gevolgen van een fout gegeven moeten ook sneller worden hersteld.

In juli 2019 schreef de staatssecretaris van BZK een brief over het correctierecht. Als gegevens fout zijn dan moet een burger deze gegevens kunnen laten wijzigen en de gevolgen van de fout moeten ook sneller worden hersteld. De kamerbrief staat op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/11/kamerbrief-visie-regie-op-gegevens

Dit agendapunt is bijgewerkt op 30 september 2019.

Impact op belastingorganisaties

Vooralsnog beperkt, maar in de toekomst wel een impact als vanuit de resultaten van de verkenning een afsprakenstelsel wordt ontwikkeld om PDM (persoonlijk datamanagement) breed in te voeren binnen de dienstverlening van de overheid.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

In 2019 nog grotendeels verkennend. Het is onduidelijk wanneer vervolgstappen gezet worden.

Betrokken organisatie(s)

BZK, EZK

Tijdsplanning 2022 - 2024
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.