Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Rijksprogramma Regie op Gegevens (RoG)

Download als PDF
28

Omschrijving

Het programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’, kortweg Regie op Gegevens (RoG), is geïnitieerd door de Regieraad Dienstverlening en loopt in opdracht van de ministeries van BZK en EZK. Het programma hanteert als vertrekpunt dat mensen inzage moeten hebben in hun persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan door derden, dat zij de mogelijkheid moeten hebben om gegevens te corrigeren of verwijderen en dat zij gegevens moeten kunnen (her)gebruiken, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 4 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

Vooralsnog beperkt, maar in de toekomst wel een impact als vanuit de resultaten van de verkenning een afsprakenstelsel wordt ontwikkeld om PDM (persoonlijk datamanagement) breed in te voeren binnen de dienstverlening van de overheid.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Tot 2018 nog verkennend. Onduidelijk wanneer vervolgstappen gezet worden.

Betrokken organisatie(s)

BZK, EZK

Tijdsplanning 2022 - 2024
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.