Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Terugdringen van de tegemoetkoming van proceskosten

Download als PDF
34 d

Omschrijving

Gemeenten hebben jaarlijks hoge kosten aan no-cure-no-pay-bureaus die namens woningeigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, doordat zij aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de proceskosten in verband met de gevoerde bezwaar- en beroepsprocedure. De wetgever en overheden zoeken naar mogelijkheden om deze maatschappelijke kosten te verminderen.

In dit verband is door de minister van Rechtsbescherming een onderzoeksopdracht gegeven aan het WODC, die dit vervolgens via aanbesteding heeft uitgezet bij onderzoeksbureau Breuer en Intraval. Het onderzoek beoogt om inzicht te bieden in werkwijze en verdienmodel van no-cure-no-pay-bureaus, in de aard en omvang van de door hen gevoerde procedures en in de administratieve lasten en kosten (in geld en tijd) voor gemeenten en de Belastingdienst. Het rapport zal in het eerste kwartaal van 2021 worden opgeleverd.

Zie https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/3088-no-cure-no-pay-bedrijven.aspx

Tegelijkertijd is, onafhankelijk hiervan, op voorstel van het ministerie van Justitie en Veiligheid het Bpb gewijzigd. De vergoeding per procespunt is verhoogd naar €717,- (Besluit van 8 december 2020, Stb. 2020, 524). Deze wijziging gaat in op 1 juli 2021. Van de verhoging uitgezonderd zijn BPM- en WOZ-zaken, zolang het rapport van het WODC niet bekend is. Achtergrond van de verhoging van de vergoeding per procespunt is een onderzoek naar de gesubsidieerde rechtsbijstand, waaruit blijkt dat de huidige tarieven niet kostendekkend zijn en dat bestuursorganen onvoldoende doordrongen zouden zijn van de maatschappelijke kosten van procederen.

Impact op belastingorganisaties

Mogelijk een verhoging en mogelijk een verlaging van de proceskostenvergoeding.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Per 1 juli 2021, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van het WODC.

Betrokken organisatie(s)

VNG, LVLB, Ministeries van BZK, Financiën en Justitie en Veiligheid, WODC, Breuer en Intraval

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.