Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Terugdringen van de tegemoetkoming van proceskosten

Download als PDF
34 d

Omschrijving

Gemeenten hebben jaarlijks hoge kosten aan no-cure-no-pay-bureaus die namens woningeigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Als de rechter de woningeigenaar in het gelijk stelt, dan ontvangt het bureau de proceskosten. De wetgever zoekt naar mogelijkheden om deze kosten te voorkomen.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 15 juli 2019.

Impact op belastingorganisaties

Mogelijk een verlaging van de proceskostenvergoeding.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het is niet bekend wanneer de wetswijziging ingaat.

Betrokken organisatie(s)

VNG, LVLB, Ministeries

Tijdsplanning 2019 - 2020
Proces dat geraakt wordt Bezwaar en beroep
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.