Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Waarderen op basis van oppervlakte in plaats van inhoud

Download als PDF
38 d

Omschrijving

Vanaf 2022 (waardepeildatum 1-1-2021) moeten alle woningen in het kader van de WOZ-taxaties gewaardeerd worden op basis van de gebruiksoppervlakte. Zowel de BAG als de WOZ-administratie gaan uit van dezelfde meetinstructie.

Impact op belastingorganisaties

Bij organisaties die nog waarderen op basis van inhoud, kunnen na de overgang op gebruiksoppervlakte als gevolg hiervan WOZ-waarden veranderen. Het wordt nog belangrijker om vanuit de WOZ samen te werken met de beheerders van de BAG. Dit om de gegevens in de WOZ en de BAG op elkaar afgestemd te houden.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Er zijn gemeenten die het project al in 2019 of eerder hebben afgerond. In 2020 werden de meeste projecten uitgevoerd. In 2022 is het verplicht om de gebruiksoppervlakte te gebruiken.

Overigens heeft de Waarderingskamer op haar site een opleverdocument gepubliceerd. Doel daarvan is om in beeld te brengen dat de overgang zorgvuldig is uitgevoerd en dat de geregistreerde gebruiksoppervlakten aansluiten op de “straatwerkelijkheid” op het moment van beëindigen van het project.

Betrokken organisatie(s)

Waarderingskamer, gemeenten (BAG-beheerders), BZK

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 01 maart 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.