Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Zelfevaluatie in het WOZ-proces

Download als PDF
40 d

Omschrijving

Om te zien of de organisatie in control is, worden door het jaar heen voor het WOZ-proces een aantal zelfevaluaties uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van door de Waarderingskamer beschikbaar gestelde beoordelingsprotocollen of aan de hand van eigen modellen die vergelijkbare informatie opleveren. De Waarderingskamer stelt acht protocollen beschikbaar die samen het hele WOZ-proces bestrijken.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 1 mei 2019.

Impact op belastingorganisaties

Organisaties kunnen de protocollen gebruiken om de kwaliteit van het WOZ-proces zelf op kwaliteit te controleren.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het proces inregelen zal enkele jaren duren.

Betrokken organisatie(s)

Waarderingskamer, Kadaster, Bronhouders van de BAG (gemeenten)

Tijdsplanning 2021
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.