Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Aanpassingen aan het belastingstelsel van waterschappen

Download als PDF
1 d

Omschrijving

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het OESO-rapport “Water governance in the Netherlands: fit for the future?” en toekomstige ontwikkelingen heeft de Unie van Waterschappen een commissie ingesteld die een mogelijke aanpassing van het huidige belastingstelsel heeft onderzocht. De commissie heeft begin 2018 de voorstellen aan de waterschapsbesturen gepresenteerd. Na bestuurlijke consultatie zal afhankelijk van de besluitvorming eventuele benodigde wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 1 januari 2019.

Impact op belastingorganisaties

Naast een beperkte vereenvoudiging van de heffingen (bijvoorbeeld het verdwijnen van de categorie natuur) moeten er wellicht aanvullende gegevens worden bijgehouden, zoals afkoppelingen van het riool.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De wijziging wordt mogelijk in 2020 of 2021 ingevoerd.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen

Tijdsplanning 2020 - 2021
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.