Info

De LangeTermijnAgenda Belastingen is een initiatief van de LVLB en de VNG. Hij kwam voort uit het VNG-programma Samen Organiseren. Wij danken de vele gemeenten, waterschappen, belastingsamenwerkingen en partners die bijdroegen aan deze agenda.

De agenda wordt beheerd door een redactieraad. Deze bestaat uit Tom Wijering (De Connectie), Ralph de Haan (GBLT), Arnold Kloeke (VNG), Anneke Monsma (ESBL), Linda Hennink (Waarderingskamer), Janneke de Zwaan (VNG) en Peter Stoffelen (BWB). De redactieraad komt periodiek bijeen om uw reacties te verwerken en om de agenda actueel te houden.

Met de LangeTermijnAgenda Belastingen willen wij u een overzicht geven van de meest invloedrijke ontwikkelingen. Wij signaleren. Daarbij willen wij neutraal en onafhankelijk zijn. Wij zetten invloedrijke ontwikkelingen op de agenda, zonder daarbij te suggereren dat wij dit goede of wenselijke ontwikkelingen vinden.

Mist u iets, wilt u aanvullen of corrigeren, neem dan contact met ons op. Samen houden wij de LangeTermijnAgenda Belastingen compleet en actueel.

Neem contact op Bekijk agenda