Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Common Ground

Download als PDF
7

Omschrijving

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground om een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. De data wordt losgekoppeld van werkprocessen en applicaties en wordt bevraagd bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren.

Dit vraagt om een goede samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en leveranciers. Zo worden de volgende zaken gerealiseerd:

· het uniform maken van gegevens;

· het ophalen van gegevens met zogenoemde API’s;

· het werken met één gemeenschappelijke integratielaag;

· het opslaan van de data blijven bij de bron.

Het uiteindelijke doel van Common Ground is het eenvoudiger, sneller en slimmer oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Zoals de duurzaamheidstransitie, meer grip op de (uitgaven in de) zorg, participatie en de handhaving van openbare orde en veiligheid. Al deze thema’s hebben baat bij digitalisering op basis van Common Ground. Dat stelt gemeenten namelijk in staat mensgericht, regelarm, duidelijk, snel en zeker passende dienstverlening te organiseren.

Het is een grote verandering die veel vraagt van de gemeenten, samenwerkingsverbanden, leveranciers en diverse partners in de digitale overheid. Vanuit de architectuur en standaarden is meerjarig een extra impuls nodig om deze veranderingen te realiseren en beheersbaar te maken. De winkel moet tijdens de verbouwing open blijven. Naar verwachting zullen de bestaande voorzieningen daarom over een periode van 5 tot 10 jaar worden uitgefaseerd.

Impact op belastingorganisaties

De aanpassing/vervanging van de primaire applicaties (Belastingen, Waarderen, etc.) vraagt in ieder geval tijd en waarschijnlijk forse investeringen. Het gaat niet alleen om de applicaties maar ook om de transitie (o.a. implementatie, inhuur en opleidingen). Landelijke inschattingen spreken over bedragen van honderden miljoenen, die nodig zijn voor de realisatie van Common Ground. Daartegenover staan ook te verwachten besparingen, door standaardisatie en minder eigen applicatie- en systeembeheerders

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijk proces over een periode van 5 tot 10 jaar. Er wordt iets nieuws ontwikkeld naast het bestaande.

Betrokken organisatie(s)

VNG Realisatie

Tijdsplanning 2020 - 2023
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 06 september 2022
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.