Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Data-gestuurd werken

Download als PDF
8 d

Omschrijving

Overheden realiseren zich dat zij beleid en uitvoering kunnen verbeteren als zij meer data verzamelen en analyseren. Data-gestuurd werken wil zeggen dat een organisatie data en data-analyse structureel inzet om beleid en uitvoering te verbeteren. Een betere term is wellicht “data-geïnformeerd werken”, omdat we data alleen willen inzetten om beslissingen ter onderbouwen, niet om beslissingen op te leggen of voor te schrijven.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 15 juli 2019.

Impact op belastingorganisaties

Data kan de kwaliteit van beleid en uitvoering verbeteren. Belastingorganisaties beheren veel data; als zij samenwerken met andere beleidsvelden en overheden, dan verhogen zij hun toegevoegde waarde.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

CBS, Dataland

Tijdsplanning 2019 - 2021
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.