Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Data-gestuurd werken

Download als PDF
8 d

Omschrijving

Datagestuurd werken betekent dat (overheids-)organisaties data en data-analyse structureel inzetten om beleid en uitvoering te verbeteren. De gestructureerde registerdata, waaronder de basisregistraties, groeit sterk. Maar de hoeveelheid sensordata groeit nog sneller. En tot slot is er de sterke groei van de ongestructureerde data van internet. Steeds meer data komt beschikbaar als open data. Die data wordt door veel organisaties actief gezocht, bewerkt tot informatie, gebruikt en/of verkocht. Door gebruik te maken van machine learning en data analytics wordt de data ontsloten en als informatie gebruikt voor beleid en uitvoering.

Impact op belastingorganisaties

De data waarover belastingorganisaties beschikken heeft meerwaarde voor andere overheidsorganisaties. Omgekeerd beschikken andere organisaties, m.n. die in het fysieke domein, over data die van meerwaarde kan zijn in de uitvoering van de eigen kerntaken.

Onder de vlag van Samen Organiseren zijn en worden pilots gestart om te onderzoeken wat dit voor de WOZ-waarderingspraktijk kan betekenen. Daarbij wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van niet eerder gebruikte data die betrekking hebben op waardebepalende factoren.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

CBS, VNG, Waarderingskamer, BZK en het Kadaster.

Tijdsplanning 2019 - 2025
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 12 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.