Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Digitalisering van de overheidsdienstverlening

Download als PDF
9 d

Omschrijving

De overheid ziet digitalisering als een belangrijk middel om betere dienstverlening te kunnen leveren, zo mogelijk in combinatie met een hogere efficiëntie en een lagere regeldruk. Digitaliseren is een hele opgave. Er komen snel kanalen bij, zoals chat en Whatsapp, en mensen verwachten tegenwoordig dat ze alles online kunnen regelen. Verder gaat de technologische ontwikkeling snel en moet de gegevensuitwisseling goed beveiligd zijn.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 15 juli 2019.

Impact op belastingorganisaties

In een omgeving waar gegevens digitaal en uitwisselbaar zijn, wordt samenwerken belangrijker, tussen afdelingen en tussen ketenpartners. Digitalisering vraagt van medewerkers dat ze continu blijven leren. Van organisaties vraagt het ruimte voor expirimenteren en innovatie. De hoeveelheid administratief werk zal afnemen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

Stichting digitale overheid, Digitale Agenda 2020, BZK, EZK

Tijdsplanning 2015 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.