Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Download als PDF
13 d

Omschrijving

De generieke digitale infrastructuur van de overheid (GDI) bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieningen, standaarden en producten die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen ook private partijen. GDI maakt het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen. GDI regelt het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid en regelt de beschikbaarheid van een aantal basisgegevens voor het gebruik in overheidsprocessen.De basisregistraties zijn een onmisbaar onderdeel van de generieke digitale infrastructuur (GDI) van de overheid. De opgave om gegevens eenvoudig te combineren en te gebruiken, strekt verder dan het stelsel van basisregistraties en vereist meer harmonisatie in de gegevenshuishouding van de overheid. Dit onderwerp komt dan ook terug in de op te stellen Werkagenda voor de uitvoering onder de Ministeriële Commissie Uitvoering10 en in de doorontwikkeling van de Data Agenda Overheid

Impact op belastingorganisaties

Belastingorganisaties gebruiken en verzorgen al veel van de GDI-voorzieningen, zoals DigiD, PKI overheid, BR HR, BRK en de BR WOZ. Het gebruik van deze voorzieningen wordt steeds directer betaald . In het OBDO (Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid) zijn inmiddels voorstellen opgesteld voor de leiding van de Generieke Digitale Infrastructuur. Er komen voorstellen in het OBDO om de basisregistraties integraal onderdeel van de GDI te laten uitmaken en ook als infrastructuur te gaan aansturen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Dit is een continu proces van optimalisatie.

Betrokken organisatie(s)

BZK, EZK

Tijdsplanning 2019 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.