Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Inperking van de btw-koepelvrijstelling

Download als PDF
18 d

Omschrijving

Tot op heden zijn diensten van samenwerkingsverbanden aan hun deelnemers vrijgesteld van btw. Dit heet de btw-koepelvrijstelling. Deze vrijstelling wordt mogelijk ingeperkt. Per 2018 verviel de verruimde vrijstelling al voor ambtelijk gefuseerde gemeenten. Zij moeten nu btw betalen over de aan de aangesloten gemeenten geleverde diensten. Mogelijk gaat ditzelfde gebeuren voor andere gemeenschappelijke regelingen.

Impact op belastingorganisaties

De reikwijdte en impact van deze maatregel zijn nog onduidelijk. Mogelijk moeten gemeenten in de toekomst btw betalen over de diensten die een belastingsamenwerking aan hen levert. De gemeente kan de betaalde btw geheel of gedeeltelijk compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De druk op het BTW-compensatiefonds neemt daardoor toe. De belastingsamenwerking moet aangiften btw gaan doen en kan zo de btw op de kosten terugontvangen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Onduidelijk.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Financien

Tijdsplanning 2020 - 2021
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.