Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

KNOOP

Download als PDF
20

Omschrijving

De informatiestromen van geo- en objectgegevens van en naar gemeenten en uitvoeringsorganisaties zullen de komende jaren in snel tempo veranderen. Het inspelen op de grootschalige ontwikkelingen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie en de implementatie van Common Ground vergen aanzienlijke inspanningen.

Deze ontwikkelingen zijn voor DataLand reden geweest om zijn knooppuntfunctie in de uitwisseling van gegevens en zijn toekomst te onderzoeken. Gemeenten zullen naar verwachting op termijn een andere informatievoorziening gaan inrichten die meer gebaseerd is op het principe om data rechtstreeks op te halen bij de bron in plaats van de inrichting van een eigen gegevensmagazijn voor basisregistraties in combinatie met een complex bijhoudingsproces.

Om te kunnen blijven anticiperen op de genoemde ontwikkelingen en de dienstverlening te continueren, is DataLand met het Kadaster en VNG een traject ingegaan voor verdere samenwerking. Als uitvoeringsorganisaties binnen het geo-domein en gezien de centrale positie van het Kadaster en VNG, is voor alle partijen een intensieve samenwerking voor vervangende dienstverlening een logische stap.
Inmiddels is duidelijk dat DataLand haar dienstverlening per 1 januari 2022 overdraagt aan het Kadaster.

Impact op belastingorganisaties

KNOOP geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf regie te voeren over hun gegevens. Impact voor een gemeente is gering omdat KNOOP naast het huidige proces kan worden ingezet. Hierdoor loopt de continuiteit van processen geen gevaar.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Gemeenten kunnen zich aansluiten bij KNOOP. Het Kadaster zal vervangende dienstverlening aanbieden voor het gemeentelijk geo-informatie knooppunt (KNOOP), vastgoedscanner, data-leveringen en kwaliteitsrapportages. Deze plannen worden in delen gerealiseerd en lopen door tot eind 2021 waarna de dienstverlening volledig is overgenomen door het Kadaster.
Meer informatie over de overdracht aan het Kadaster is te vinden op de pagina van de VNG waar een nieuwsbericht met relevante bijlagen is gepubliceerd, zie ook https://vng.nl

Betrokken organisatie(s)

DataLand, Kadaster en VNG.

Tijdsplanning 2020 - 2021
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2020
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.