Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

KNOOP

Download als PDF
20

Omschrijving

KNOOP is het knooppunt voor objectgegevens, dat gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand samen hebben ontwikkeld. KNOOP ontsluit basisregistraties op meerdere manieren tbv deelnemers en sluit hiermee aan bij het gedachtengoed van Common Ground. KNOOP biedt gemeenten de mogelijkheid om een brug te slaan tussen de huidige werkwijze en de oplossingen die met Common Ground (gefaseerd) geimplementeerd worden.

KNOOP blijft actief, ook als Dataland ophoudt te bestaan.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 25 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

KNOOP geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf regie te voeren over hun gegevens. Impact voor een gemeente is gering omdat KNOOP naast het huidige proces kan worden ingezet. Hierdoor loopt de continuiteit van processen geen gevaar.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Gemeenten kunnen vanaf 2019 aansluiten bij KNOOP.

Betrokken organisatie(s)

Dataland

Tijdsplanning 2019 - 2020
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.