Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Kwijtschelding 3.0

Download als PDF

Omschrijving

Het Inlichtingenbureau en de werkgroep kwijtschelding zijn bezig met de doorontwikkeling van de dienstverlening op het gebied van de kwijtschelding. Dit wordt KWS 3.0 genoemd. Er wordt bij KWS 3.0 meer (bron)informatie beschikbaar gesteld ter ondersteuning van het kwijtscheldingsproces. Enkele voorbeelden van wijzigingen in KWS 3.0:

· De berekening van het netto-inkomen wordt aangepast;

· De belemmering op voertuig bezit wordt aangepast. De waarde van het voertuig wordt via autotelex opgehaald;

· Indicatie ondernemer;

· Indicatie partner alimentatie;

· Toeslagen worden uitgebreid met kindgebonden budget;

· Uitvallijst huishoudens.

Impact op belastingorganisaties

De aanlever- en retourbestanden van het Inlichtingenbureau wijzigen ten opzichte van de huidige versie. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een geautomatiseerde uitwisseling, zal de softwareleverancier hier aanpassingen op moeten doen. Ook zal de belastingorganisatie moeten uitzoeken welke impact KWS 3.0 heeft op de interne bedrijfsprocessen.

Door een aantal wijzigingen in KWS 3.0, zoals de belemmering op voertuig bezit, kan het voorkomen dat inwoners die jarenlang wel kwijtschelding kregen, dit na invoering van KWS 3.0 ineens niet meer krijgen. De belastingorganisatie kan de eerste periode meer vragen en klachten ontvangen. Hierbij kan worden uitgelegd dat de toetsing nu transparanter en op basis van de wet- en regelgeving gebeurt. De werkgroep kwijtschelding zal samen met het Inlichtingenbureau een expert dag kwijtschelding organiseren in 2024 om meer uitleg te geven.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

2024

Betrokken organisatie(s)

Inlichtingenbureau

Tijdsplanning 2024
Proces dat geraakt wordt Innen en kwijtschelding
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 14 februari 2024
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.