Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Lokale belastingen als instrument om te verduurzamen

Download als PDF
21 d

Omschrijving

Lokale belastingen kunnen worden ingezet om investeringen in duurzaamheid te helpen bekostigen en te stimuleren. Het essay van de Raad voor het Openbaar Bestuur getiteld 'Verduurzaming, en nu de kosten nog', gaat hier op in:

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2018/09/13/essaybundel-verduurzaming-en-nu-de-kosten-nog

Dit agendapunt is bijgewerkt op 21 mei 2019.

Impact op belastingorganisaties

Hervorming van het lokale belastingdomein

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling over de jaren.

Betrokken organisatie(s)

ESBL, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Financien

Tijdsplanning 2020 - 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.