Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Mogelijke kwaliteitseisen van BZK voor de modelmatige waardebepaling

Download als PDF
keurmerk-06

Omschrijving

In maart 2019 schreef Minister Ollongren van BZK een kamerbrief waarin zij aangaf zich zorgen te maken over de kwaliteit en onafhankelijkheid van fysieke taxaties van woningen. Een onderzoek van De Nederlandse Bank duidt op een systematische overwaardering van taxaties ten opzichte van de koopsom. Mogelijk overwaarderen taxateurs om de kans te vergroten dat kopers een hypotheek krijgen en dus dat de aankoop van de woning doorgaat. Kopers mogen immers niet meer lenen dan de taxatiewaarde. Als de taxatiewaarde structureel hoger ligt dan de koopsom dan is dit relevant voor de financiële stabiliteit, omdat er dan mogelijk sprake is van overkreditering van huizenkopers.

Een werkgroep onderzoekt in hoeverre een modelmatig bepaalde waarde een alternatief kan zijn voor fysieke taxaties. Als dit doorgaat, dan zal BZK waarschijnlijk regelgeving ontwikkelen om de kwaliteit van het modelmatig waarderen te garanderen.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 7 november 2019.

Impact op belastingorganisaties

Op termijn kunnen gemeenten en belastingorganisaties te maken krijgen met verscherpte regelgeving omtrent de kwaliteit en certificering van het WOZ-waarderingsproces.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf 2021.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Financiën, BZK, Nationale Hypotheek Garantie (NHG), Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Waarderingskamer.

Tijdsplanning 2021 - 2023
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.