Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Download als PDF
23 d

Omschrijving

Een wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegt en vereenvoudigt, dit een nieuwe werkwijze introduceert en die gegevens over de buitenruimte samenbrengt.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 25 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

Het aantal vergunningvrije bouwactiviteiten zal toenemen. Dit vraagt om veranderde processen om objectgegevens in te winnen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De wet treedt in 2021 in werking.

Betrokken organisatie(s)

BZK, VNG, Bevoegde gezagen zoals Waterschappen en Provincies

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.