Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Download als PDF
23 d

Omschrijving

Een wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegt en vereenvoudigt, dit in een nieuwe werkwijze introduceert en die gegevens over de buitenruimte samenbrengt. Tegelijk met de Omgevingswet treedt ook de Wet kwaliteitsborging bouwen in werking.

Impact op belastingorganisaties

Het aantal vergunningvrije bouwactiviteiten zal toenemen. Dit vraagt om veranderde processen om objectgegevens in te winnen. Impact heeft ook de invoering van de Wkb, waarbij private kwaliteitsborgers toezicht zullen houden op het bouwproces (risicoklasse 1, in eerste instantie). Via dossier bevoegd gezag ontvangt de gemeente informatie.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De wet treedt op 1 juli 2022 in werking.

Betrokken organisatie(s)

BZK, VNG, Bevoegde gezagen zoals Waterschappen, Provincies en Kadaster.

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 01 juni 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.