Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Ontwikkelingen verplicht informeel contact

Download als PDF

Omschrijving

Het doel wat we allemaal hebben is: zorgen dat inwoners en bedrijven vertrouwen hebben in hun WOZ-taxaties, zodat er minder formele bezwaren worden ingediend. Informeel contact is een manier om dit doel te bereiken. Dat vindt althans de staatssecretaris van Financien ook. Daarom heeft hij aangekondigd om informeel contact als vast onderdeel op te nemen in het WOZ-proces.

Brief Tweede Kamer

In december 2023 heeft de staatssecretaris (nogmaals) in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd dat hij verplicht informeel contact een belangrijke maatregel vindt om het WOZ-proces te verbeteren. Hij geeft in de brief aan dat hij in de komende periode deze maatregel verder gaat uitwerken.

Woningeigenaren betrekken bij registratie secundaire kenmerken

Een aantal grote WOZ-uitvoeringsorganisaties is in samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) proactief aan de slag gegaan om informeel contact onderdeel te maken van het WOZ-proces. Hun idee is om woningeigenaren zoveel mogelijk te betrekken bij de registratie van de secundaire kenmerken. Dit willen zij zo doen door een landelijk platform te ontwikkelen die door alle WOZ-organisaties gebruikt kan worden. Hoe het platform er precies uit komt te zien moet nog verder worden uitgewerkt en daarna getoetst worden in de praktijk.

De Waarderingskamer is een groot voorstander van deze ontwikkeling en moedigt de betrokken organisaties aan om hier verder vorm aan te geven.

Impact op belastingorganisaties

Meer informeel contact met inwoners en bedrijven.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Komende 2 jaar

Betrokken organisatie(s)

WOZ-organisaties, zoals gemeenten

Tijdsplanning 2024 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke en politieke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.