Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Openbaarheid WOZ-waarden niet-woningen

Download als PDF
24 d

Omschrijving

Vooralsnog zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar en die van niet-woningen niet openbaar. De politiek weegt af of de WOZ-waarden van niet-woningen wel openbaar gemaakt moeten worden.

Voorstanders wijzen op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens en de waarderingen. Tegenstanders wijzen op de concurrentiegevoeligheid van de informatie.

Impact op belastingorganisaties

Als dit doorgaat, dan moeten organisaties voorzieningen treffen om de WOZ-waarden van niet-woningen openbaar te maken. De precieze impact hangt af van de politieke keuze over de vorm waarin de waarden openbaar moeten worden. Men wil echter eerst meerjarige ervaring opdoen met de openbaarmaking van WOZ-waarden van woningen via het WOZ-waardeloket. Die evaluatie zal waarschijnlijk in 2023 aan de orde zijn.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Na het afronden van de evaluatie.

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.