Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Opleiding en Vakbekwaamheid

Download als PDF
Afbeelding1

Omschrijving

Beschikken over de vereiste kennis en kunde, bijblijven in je vakgebied, op de hoogte zijn van ontwikkelingen en wellicht nog zoveel meer. Inmiddels is het Programma Vakbekwaamheid van de Waarderingskamer bij velen van ons bekend. De Waarderingskamer heeft onder andere als speerpunt het stimuleren van de vakbekwaamheid van de WOZ-medewerkers. De Waarderingsinstructie bevat een overzicht met rollen die van belang zijn voor een goede WOZ-uitvoering. Maar hoe kan nou worden aangetoond dat de medewerkers beschikken over de gevraagde kennis en vaardigheden? Hieronder een afbeelding van de door de Waarderingskamer ontwikkelde route voor WOZ-kwalificaties.

Er zijn natuurlijk meerdere manieren die een bijdrage kunnen leveren aan de kennis en vaardigheden van een medewerker. Er worden veelvuldig webinars gegeven over verschillende onderwerpen en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Ook zijn er congressen die kunnen worden bezocht. Maar denk ook aan een in-house actualiteiten dag of workshops. Laten we daarbij de kennis en vaardigheden die je als organisatie al in huis hebt niet vergeten. Van elkaar kunnen we zoveel leren, bijvoorbeeld in de vorm van een leermeester-gezel samenstelling.

De LVLB heeft een speciaal educatieplatvorm ingericht met alle opleidingen die aangeboden worden voor het vakgebied van belastingen.

Impact op belastingorganisaties

De belastingorganisaties dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de vakbekwaamheid van haar medewerkers. Aantoonbare kennis en vaardigheden van WOZ-medewerkers zijn hierbij een aandachtspunt.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het gaat om continu proces uiteenlopend van scholing tot het actueel en uniform houden van wet- en regelgeving.

Betrokken organisatie(s)

Belastingorganisaties, Waarderingskamer, Opleidingsinstanties

Tijdsplanning 2024 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 06 maart 2024
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.