Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Realisatie van het Omgevingsloket

Download als PDF
26 d

Omschrijving

Via het online omgevingsloket kunnen particulieren en bedrijven digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. Overheden zetten zich in om de geo-gerelateerde basisregistraties dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast leeft de behoefte om de gebruiker van het omgevingsloket via één kanaal uniform te laten zien welke gegevens de overheid heeft over het vastgoedobject dat hij bewoont of bezit. De gebruiker krijgt daarmee een inzagerecht, mag zien wie er wat mee doet (loggegevens) en krijgt een correctierecht. Aan de achterkant moet de overheid regelen dat mutaties die worden voorgesteld, worden gecontroleerd en op de goede plek worden verwerkt.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 1 mei 2019.

Impact op belastingorganisaties

De realisatie van het omgevingsloket is een omvangrijk project met vele belangen en actoren. Een aantal gegevens die belastingorganisaties binnen krijgen via vergunningen, komen in de toekomst niet meer binnen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf 2020.

Betrokken organisatie(s)

BZK, VNG

Tijdsplanning 2020 - 2022
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.