Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Realisatie van het Omgevingsloket

Download als PDF
26 d

Omschrijving

Het online omgevingsloket maakt deel uit van het Digitaal Stelsel Ogevingswet (DSO). Via het loket zullen particulieren en bedrijven kunnen checken welke regels gelden op een locatie en digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. Overheden zetten zich in om de geo-gerelateerde basisregistraties dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast leeft de behoefte om de gebruiker van het omgevingsloket via één kanaal uniform te laten zien welke gegevens de overheid heeft over het vastgoedobject dat hij bewoont of bezit. De gebruiker krijgt daarmee een inzagerecht, mag zien wie er wat mee doet (loggegevens) en krijgt een correctierecht. Aan de achterkant moet de overheid regelen dat mutaties in de juridische of feitelijke situatie die worden voorgesteld, worden gecontroleerd en op de goede plek worden verwerkt.

Impact op belastingorganisaties

De realisatie van het omgevingsloket is een omvangrijk project met vele belangen en actoren. Het zal vanaf de start in 2023 geleidelijk verder worden ontwikkeld. Een aantal gegevens die belastingorganisaties binnen krijgen via vergunningen of op een andere manier, komen in de toekomst niet meer binnen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf datum inwerkingtreding per 1 januari 2023 gaat het DSO als landelijke voorziening in productie De eerste kamer beslist in oktober 2022 definitief over de datum inwerkingtreding.

Betrokken organisatie(s)

BZK, VNG, Kadaster, Provincies, Waterschappen, Rijk

Tijdsplanning 2020 - 2024
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 13 september 2022
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.