Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Regie op Gegevens (RoG)

Download als PDF
28

Omschrijving

Het programma ‘Burgers en bedrijven in regie op hun gegevens’, kortweg Regie op Gegevens (RoG), is geïnitieerd door BZK. Het programma hanteert als vertrekpunt dat mensen inzage moeten hebben in hun persoonlijke gegevens en in het gebruik daarvan door derden. Verder moeten zij de mogelijkheid hebben om hun gegevens te corrigeren of verwijderen en dat zij gegevens moeten kunnen (her)gebruiken, zowel binnen de overheid als daarbuiten.

Een burger moet een gegeven niet alleen kunnen laten wijzigen, maar de gevolgen van een fout gegeven moeten ook sneller worden hersteld.

Op basis van een motie in de Tweede Kamer is een meldpunt opgericht voor problemen van burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij fouten in overheidsregistraties. Bekijk het hier.

Er is een voorstudie gepubliceerd naar een kader voor ROG. Bekijk het hier.

Daarnaast wordt via het Besluitenoverzicht van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven algemene inzage geboden in de gegevens die voor overheidsbesluiten worden gebruikt. Bekijk het hier.

Persoonlijke inzage is nog onderwerp van gesprek en uitwerking aan de interbestuurlijke tafel.

Impact op belastingorganisaties

Vooralsnog beperkt, maar in de toekomst zal er impact ontstaan als tot implementatie van persoonlijke inzage binnen de dienstverlening van de overheid wordt overgegaan. Zover is het nu nog niet.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Bij BZK wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma Regie op Gegevens. De laatste stand van zaken is te volgen via deze website.

Betrokken organisatie(s)

BZK, EZK

Tijdsplanning 2022 - 2024
Proces dat geraakt wordt Algemeen
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.