Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Roadmap Landelijke Voorziening WOZ

Download als PDF
29 d

Omschrijving

Op dit moment kunnen al diverse voorziene ontwikkelingen in een tijdlijn worden geplaatst. Dit kan de basis vormen voor de uitwerking van de roadmap. Hieronder worden de onderwerpen genoemd:

- Implementatie digilevering bij afnemers.

- Bouw Digimeldingsvoorziening.

- Implementaties digimelding.

- Bouw vernieuwd WOZ-waardeloket.

- Realisatie nu bekende gewenste extra functionaliteiten WOZ-waardeloket

- Verwerken conclusies uit evaluatie openbaarheid en WOZ-waardeloket.

- Technische implementatie nieuw koppelvlak op basis van StUF woz 03.20.

- Aansluiten bronhouders op vernieuwd koppelvlak.

Dit betreft activiteiten die nu voorzien kunnen worden op basis van bijvoorbeeld bestaande regelgeving etc. Wijzigingen in regelgeving bijvoorbeeld gericht op verandering van de openbaarheid van de WOZ-waarde (naar aanleiding van de evaluatie) of van de status van de WOZ-beschikking (zaakgebonden beschikking in plaats van persoonsgebonden beschikking) zijn hierin niet opgenomen.

Dit geldt ook voor mogelijke ontwikkelingen omtrent de wens of noodzaak om extra gegevens beschikbaar te maken in de LV WOZ, zoals bijvoorbeeld gegevens over gemachtigden of het taxatieverslag. Rondom het WOZ-waardeloket kan van belang zijn het realiseren van extra functionaliteit, wanneer er meer sprake wordt van een "woningloket", waarin niet alleen extra gegevens uit andere bronnen worden getoond, maar waar ook meer functionaliteit gewenst is.

Impact op belastingorganisaties

Het Kadaster optimaliseert en vereenvoudigt de komende jaren de keten van bronhouder tot gebruiker. Elke verandering in de systemen heeft soms onvermoede gevolgen in de keten.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het gaat om continu proces van optimalisaties.

Betrokken organisatie(s)

Kadaster, bronhouders, Waarderingskamer en afnemers

Tijdsplanning 2019 - 2024
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke en technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 12 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.