Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Sociaal invorderen

Download als PDF
30 d

Omschrijving

Grip op de invorderingspraktijk van overheden is politiek actueel nu de Ombudsman vaststelt dat veel mensen met betalingsproblemen er verder door in het nauw worden gebracht. Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen. VNG Realisatie heeft in een Impactanalyse onderzocht wat de Wvbvv gaat betekenen voor gemeenten en welke acties zij moeten ondernemen om volgens deze wet te gaan werken.

Impact op belastingorganisaties

Belastingorganisaties moeten op dit vlak samenwerken met onder andere sociale diensten en schuldhulpinstanties om burgers wegwijs te maken in de wetgeving en de mogelijkheden van kwijtschelding.

Het berekenen van de beslagvrije voet wordt na invoering van de wet eenvoudiger en uniform door middel van een digitale rekentool. De gemeentelijke software moet hierop worden aangesloten, dus het is nodig om in gesprek te gaan met uw softwareleverancier. Een van de risico’s waar VNG Realisatie in de Impactanalyse op wijst, is dat de tool op dit moment nog niet voorhanden is. Wat dit proces een extra uitdaging maakt.

Er wordt daarnaast bij samenloop van meerdere beslagen één coördinerend deurwaarder aangewezen die de beslagvrije voet berekent, de betalingen regelt en communiceert met de schuldenaren en andere schuldeisers. VNG Realisatie start een implementatietraject om te ondersteunen bij de invoering van de Wvbv.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

2021

Betrokken organisatie(s)

Gemeentelijke sociale diensten, Schuldhulpinstanties, deurwaarders

Tijdsplanning 2019 - 2022
Proces dat geraakt wordt Innen en kwijtschelding
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 12 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.