Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Sociaal invorderen

Download als PDF
30 d

Omschrijving

Grip op de invorderingspraktijk van overheden is politiek actueel nu de Ombudsman vaststelt dat veel mensen met betalingsproblemen er verder door in het nauw worden gebracht. Boodschap van de Nationale ombudsman: “Door het invorderingsbeleid van de overheid komen mensen met schulden te vaak dieper in de financiële problemen. Dat moet stoppen. De overheid moet schulden nu toch echt behoorlijk gaan invorderen. Daar is grote haast bij.”

De Ombutsman heeft een behoorlijkheidskader geformuleerd met de volgende punten:

  • De overheid moet zich meer inspannen om verdere schulden te voorkomen;
  • Duidelijk communiceren en waar nodig persoonlijk contact opnemen;
  • Redelijk handelen door maatwerk te leveren;
  • De beslagvrije voet waarborgen;
  • Medewerking verlenen aan schuldhulpverlening;
  • Zoveel mogelijk samenwerken met andere overheidsinstanties;
  • Vorderingen behoorlijk uitbesteden.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 17 juni 2019.

Impact op belastingorganisaties

Van belastingorganisaties wordt steeds meer verwacht dat zij bij het innen meer rekening houden met de omstandigheden van mensen die moeilijk kunnen betalen. Dit vraagt om maatwerk. Belastingorganisaties moeten op dit vlak samenwerken met onder andere sociale diensten en schuldhulpinstanties om burgers wegwijs te maken in de wetgeving en de mogelijkheden van kwijtschelding. Uitbesteding van invorderingstaken aan commerciële partijen leidt tot een afname van grip op de invorderingspraktijk bij de overheden.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Een geleidelijke ontwikkeling.

Betrokken organisatie(s)

Gemeentelijke sociale diensten, Schuldhulpinstanties

Tijdsplanning 2019 - 2021
Proces dat geraakt wordt Innen en kwijtschelding
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.