Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verantwoordingsdocument en taxatieverslag nieuwe stijl

Download als PDF
14 d

Omschrijving

Het huidige taxatieverslag dat wordt gebruikt om de WOZ-waarde te onderbouwen is de afgelopen 25 jaar (min of meer) gelijk gebleven. Ook moeten gemeenten als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad (op de zaak betrekking hebbende stukken) al in de bezwaarfase verplicht aanvullende gegevens verstrekken aan de belanghebbende, of deze ter inzage leggen op het gemeentehuis en zien we dat gemeenten in het kader van beroepsprocedures vaak een taxatiematrix met aanvullende gegevens opstellen waarmee ze willen aantonen dat de WOZ-waarde juist is.

De Waarderingskamer wil de onderbouwing van de WOZ-taxaties verbeteren door samen met betrokken partijen te werken aan een verantwoordingsdocument en een vernieuwd taxatieverslag. De combinatie van deze twee documenten moet de volledige onderbouwing van de WOZ-waarde zijn. Daarbuiten zouden geen andere gegevens verstrekt hoeven te worden.

Tevens worden er ideeën ontwikkeld voor een taxatieverslag of het delen van persoonlijke WOZ-informatie met de belanghebbende via moderne communicatiemiddelen, zoals een app (https://vimeo.com/449789449/35830c20ab)

Impact op belastingorganisaties

Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument zal inspanning kosten, maar hopelijk kan dit worden "terugverdiend" in bezwaar en beroepsprocedures doordat de waarden zowel door belanghebbenden als door de rechters beter zullen worden geaccepteerd.

Ook de gemoderniseerde versie van het taxatieverslag zal waarschijnlijk automatisch worden gegenereerd.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Op dit moment voert de Waarderingskamer een pilot uit met vijf WOZ-uitvoeringsorganisaties en een dienstverlener. We krijgen de beoogde inhoud van het verantwoordingsdocument steeds beter voor ogen. Het gemoderniseerde taxatiesverslag zal vanaf 2023 mogelijk worden ingevoerd, afhankelijk van de uitkomsten van de pilotfase.

Tijdsplanning 2021 - onbekend
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke ontwikkeling
Bijgewerkt op 14 februari 2024
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.