Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verantwoordingsdocument en taxatieverslag nieuwe stijl

Download als PDF
14 d

Omschrijving

Het huidige taxatieverslag dat wordt gebruikt om de WOZ-waarde te onderbouwen is de afgelopen 25 jaar (min of meer) gelijk gebleven. Ook moeten gemeenten als gevolg van uitspraken van de Hoge Raad (op de zaak betrekking hebbende stukken) al in de bezwaarfase verplicht aanvullende gegevens verstrekken aan de belanghebbende, of deze ter inzage leggen op het gemeentehuis en zien we dat gemeenten in het kader van beroepsprocedures vaak een taxatiematrix met aanvullende gegevens opstellen waarmee ze willen aantonen dat de WOZ-waarde juist is.

De Waarderingskamer wil de onderbouwing van de WOZ-taxaties verbeteren door samen met betrokken partijen te werken aan een verantwoordingsdocument en een vernieuwd taxatieverslag. De combinatie van deze twee documenten moet de volledige onderbouwing van de WOZ-waarde zijn. Daarbuiten zouden geen andere gegevens verstrekt hoeven te worden.

Tevens worden er ideeën ontwikkeld voor een taxatieverslag of het delen van persoonlijke WOZ-informatie met de belanghebbende via moderne communicatiemiddelen, zoals een app (https://vimeo.com/449789449/35830c20ab)

In 2022 wordt het vernieuwde taxatieverslag in een aantal gemeenten gepilot

Het verantwoordingsdocument beschrijft op hoofdlijnen per herwaardering hoe deze is verlopen. Het bestaat uit een beschrijving van de vakbekwaamheid van de medewerkers, de gegevens die bij de WOZ-waardebepaling een rol spelen en wijze waarop het taxatieproces is verlopen. Het verhaal in woorden wordt ondersteund door kwantitatieve informatie. In een gemoderniseerde versie van het taxatieverslag moeten alle gegevens worden vermeld die van toepassing zijn op een specifieke onroerende zaak en een rol hebben gespeeld bij de WOZ-taxatie (objectkenmerken, relaties met andere basisregistraties, verkoopcijfers van vergelijkbare woningen, etc.).

Impact op belastingorganisaties

Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument zal inspanning kosten, maar hopelijk kan dit worden "terugverdiend" in bezwaar en beroepsprocedures doordat de waarden zowel door belanghebbenden als door de rechters beter zullen worden geaccepteerd.

Ook de gemoderniseerde versie van het taxatieverslag zal waarschijnlijk automatisch worden gegenereerd.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Op dit moment voert de Waarderingskamer een pilot uit met vijf WOZ-uitvoeringsorganisaties en een dienstverlener. We krijgen de beoogde inhoud van het verantwoordingsdocument steeds beter voor ogen. Het gemoderniseerde taxatiesverslag zal vanaf 2023 mogelijk worden ingevoerd, afhankelijk van de uitkomsten van de pilotfase.

Betrokken organisatie(s)

Op dit moment zijn de BghU, de BSOB, gemeente Ede, GB Drechtsteden, GBTwente en TOG Nederland betrokken bij deze ontwikkeling.

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke ontwikkeling
Bijgewerkt op 26 januari 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.