Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verantwoordingsdocument en taxatieverslag nieuwe stijl

Download als PDF
14 d

Omschrijving

Voor gemeenten is het belangrijk dat belastingbetalers vertrouwen hebben in de WOZ-taxatie van hun woning of niet-woning. Gemeenten willen daarom meer inzicht geven in hoe de taxaties tot stand komen. Samen met de Waarderingskamer, VNG, LVLB en WOZ-dienstverleners werken zij aan een Verantwoordingsdocument. Dit document, dat elk jaar wordt gemaakt door de gemeente of uitvoeringsorganisatie, moet ingaan op de inrichting van het WOZ-proces, de vakbekwaamheid van de taxateurs, de gebruikte gegevens en de omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij de taxatie. Ook werken de genoemde partijen aan de inhoud van een Taxatieverslag nieuwe stijl, met daarin de objectkenmerken, gemaakte keuzes en de resultaten voor het specifieke WOZ-object.

Wanneer een Verantwoordingsdocument door de gemeente is gemaakt en gepubliceerd, dan kan zij hiernaar verwijzen wanneer een belastingbetaler bezwaar maakt tegen een WOZ-taxatie. Rechters gaan het verantwoordingsdocument dan betrekken om tot een oordeel te komen. Het verantwoordingsdocument en het taxatieverslag nieuwe stijl worden dus ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’.


Dit agendapunt is bijgewerkt op 7 november 2019.

Impact op belastingorganisaties

Het Verantwoordingsdocument en het Taxatieverslag nieuwe stijl gaan gemeenten in staat stellen om beroepszaken vaker te winnen en om minder proceskostenvergoeding te hoeven betalen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Landelijk gaat dit spelen vanaf 2021.

Betrokken organisatie(s)

Waarderingskamer, WOZ-dienstverleners zoals leveranciers van waarderingsapplicaties, VNG, LVLB, rechtelijke macht.

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Waarderen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.