Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verbreding rioolheffing

Download als PDF
heffen

Omschrijving

De modelverordening rioolheffing van de VNG is eind 2021 vervangen om recht te doen aan de bredere invulling van de gemeentelijke watertaken. Wateroverlast en verdroging vergen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt, daarom worden in de nieuwe situatie zoveel mogelijk percelen in de heffing betrokken. De verbreding komt ook terug in de citeertitel van de modelverordening: ‘Modelverordening Riool- en waterzorgheffing’. Ook percelen zonder een directe of indirecte aansluiting op de riolering vallen onder de nieuwe riool- en waterzorgheffing. Voor invoering is een grondige inventarisatie nodig van alle belastingobjecten die in de heffing moeten worden betrokken.

Impact op belastingorganisaties

Zorgvuldige communicatie en belangenafweging naar nieuwe belastingplichtigen. Nadenken over tariefdifferentiatie.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vanaf 2022.

Betrokken organisatie(s)

Gemeenten, VNG.

Tijdsplanning 2022
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Algemene ontwikkeling
Soort externe ontwikkeling Bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 22 september 2022
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.