Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Vernieuwing van de gegevenslevering uit het Handelsregister

Download als PDF
36 d

Omschrijving

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft de dienstverlening van de gegevenslevering inzake het handelsregister vernieuwd. Het gaat om een vernieuwd mutatie-abonnement met realtime mutaties en een service waarbij gebeurtenissen worden vertaald naar een eenvoudig signaal. Deze vernieuwingen zijn getest en zijn klaar voor pre-release. Ze kunnen echter alleen in productie worden genomen als de financiering ervan rond is. Dat is nu (nog) niet het geval. De KvK en EZ spreken met afnemers over de financiering.

Impact op belastingorganisaties

Als de KvK de vernieuwde service in productie kan nemen, dan leidt dit tot een effectievere gegevensuitwisseling met de KvK.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Nog onduidelijk of de financiering rondkomt en wanneer de KvK de nieuwe service kan aanbieden aan afnemers

Betrokken organisatie(s)

Kamer van Koophandel, EZ, VNG

Tijdsplanning 2020 - 2021
Proces dat geraakt wordt Gegevensbeheer
Typering Optimalisatie van processen
Soort externe ontwikkeling Technologische ontwikkeling
Bijgewerkt op 01 oktober 2020
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.