Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied

Download als PDF
37 d

Omschrijving

Het vorige kabinet had plannen om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen. In het huidige regeerakkoord komt dit niet terug. Toch kan de verruiming doorgaan. In de brief van staatssecretaris van Financiën Menno Snel van 15 april 2019 met als onderwerp ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ staat op pagina 8 dat de eerdere plannen voor verruiming opnieuw zullen worden doordacht samen met het Ministerie van BZK. Dit gebeurt in het ruimere kader van een herijking van het belastingstelsel van het Rijk en de wijziging van de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten.

Dit agendapunt is bijgewerkt op 21 mei 2019.

Impact op belastingorganisaties

Als het doorgaat, dan krijgen gemeenten mogelijk een ingezetenenbelasting en stijgen de opbrengsten met circa 40%.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Vooralsnog is dit niet van toepassing.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Financiën, Ministerie van BZK, VNG.

Tijdsplanning 2023
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.