Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Download als PDF

Omschrijving

Het doel van het wetsvoorstel is om een wettelijke grondslag te creëren voor verbeterde uitwisseling van gegevens tussen de beslagleggende partijen bij samenloop van beslagen en verrekeningen. Er komt een routeervoorziening voor de daadwerkelijke uitwisseling van de gegevens. Hierdoor wordt een volgende stap gezet in een betere borging van het bestaansminimum en het zoveel mogelijk voorkomen van ophoging van schulden met onnodige kosten.

Beslagleggende partijen melden een beslag/verrekening aan in de (nog te bouwen) routeervoorziening. Vooraf kunnen beslagleggende partijen inzien of er al beslag/verrekening loopt bij een inwoner. Op die manier kan voordat er beslag wordt gelegd de opportuniteitafweging worden gemaakt om een beslag wel of niet door te zetten. Ook kunnen beslagleggende partijen op verzoek gegevens voor bijvoorbeeld de beslagvrije voet met elkaar uitwisselen. En wordt er inzichtelijk wie de coördinerend deurwaarder is.

Impact op belastingorganisaties

Er wordt in 2024 gestart met de voorbereidingen. Lokale overheden worden dan gevraagd om (technische) voorbereidingen te treffen. Aansluiting van de eerste organisaties op de routeervoorziening zal op zijn vroegst in 2025 plaatsvinden. Er zijn eerdere impactanalyses en uitvoeringstoetsen uitgevoerd. Ook de commissie invordering van de LVLB heeft hiervoor input gegeven. De aansluiting wordt volgens deze eerdere afspraken. Een randvoorwaarde is dat organisaties een jaar de tijd nodig hebben om aan te sluiten, want deze wijziging betreft een grote aanpassing van de werkprocessen van belastingorganisaties.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het is nog niet bekend wanneer de wet in werking treedt. Dit zou 1 januari 2026 of 1 juli 2026 kunnen zijn. Vanaf 2024 worden lokale overheden gevraagd om (technische) voorbereidingen te treffen.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNG/UvW

Tijdsplanning 2024 - 2026
Proces dat geraakt wordt Invordering
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke en politieke ontwikkeling
Bijgewerkt op 14 februari 2024
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.