Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag

Download als PDF

Omschrijving

Deurwaarders hebben op dit moment geen inzicht in beslagen van publieke partijen zoals de Rijksbelastingdienst, het UWV of de gemeentelijke belastingdienst.
Met het wetsvoorstel Wet stroomlijning ketenbeslag wordt beoogd daar verandering in te brengen.

Met de inwerkingtreding van de Wet wordt geregeld dat overheidsorganisaties en deurwaarders informatie kunnen uitwisselen over beslagen en verrekeningen, waardoor er geen beslag meer wordt gelegd op verschillende inkomstenbronnen.

Het verbrede beslagregister krijgt de vorm van een routeervoorziening. Een routeervoorziening is te beschouwen als een virtueel register, vergelijkbaar met het Suwinet. De betrokken partijen maken gebruik van een digitale routeervoorziening om relevante informatie inzake beslagleggen bij elkaar

op te vragen c.q. aan elkaar te leveren. Het is de bedoeling dat in het beslagregister naast informatie over de berekende beslagvrije voet ook gegevens worden opgenomen over de coördinerend deurwaarder, zodat een beslagleggende partij weet met wie er contact moet worden opgenomen voor meer informatie of overleg.

Impact op belastingorganisaties

De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er – in aanvulling op de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet – aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter kan worden geborgd in gevallen van samenloop van derdenbeslagen en verrekeningen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

Het wetsvoorstel is in juli 2020 aan de Afdeling advisering van de Raad van State aangeboden voor advies. De Afdeling heeft op 28 oktober jl. advies uitgebracht. Het advies wordt op dit moment verwerkt. Het streven is om, na dit advies, zo snel mogelijk met een voorstel aan de Tweede Kamer te komen.

Gedurende 2021-2022 vindt de invoering plaats via gefaseerde aansluiting van de partijen

Betrokken organisatie(s)

Gemeentelijke sociale diensten, Schuldhulpinstanties, deurwaarders en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijdsplanning 2021 - 2022
Proces dat geraakt wordt Innen en kwijtschelding
Typering Verbetering van de dienstverlening
Soort externe ontwikkeling Maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.