Ga naar agendaoverzicht Ga naar agendaoverzicht

Parkeerbelasting op basis van milieukenmerken

Download als PDF
25 d

Omschrijving

De staatssecretaris van I&M (nu: I&W) wil het mogelijk maken om de tarieven van de parkeerbelasting (zowel betaald parkeren als vergunning parkeren)te differentiëren naar de milieukenmerken van de auto. Emissieloze voertuigen krijgen dan een lager tarief. Reacties op het concept-wetsvoorstel konden tot 28 maart 2019 worden ingediend in de internetconsultatie. De Raad van State heeft vervolgens advies uitgebracht. Het wetsvoorstel is op 8 juli 2020 met een aangevulde toelichting ingediend in de Tweede Kamer, onder kamerstuknummer 35519 en is inmiddels in behandeling. De behandeling in de Tweede Kamer ligt sinds oktober 2020 stil. De oorspronkelijke beoogde datum van inwerkingtreding (1 juli 2021) is niet gehaald; naar verwachting wordt de besluitvorming overgelaten aan het nieuwe kabinet.

Impact op belastingorganisaties

Gemeenten kunnen kiezen voor een gedifferentieerd tarief parkeerbelasting, waarbij een lager tarief kan worden ingevoerd voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen.

Wanneer dit speelt voor belastingorganisaties

De internetconsultatie is op 28 maart 2019 gesloten. Het wetsvoorstel is op 8 juli 2020 ingediend in de Tweede Kamer. De doorlooptijd van wetstrajecten is doorgaans ongeveer 2 jaar. De beoogde datum van inwerkingtreding was 1 juli 2021, maar naar verwachting wordt de besluitvorming doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.

Betrokken organisatie(s)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tweede Kamer, VNG.

Tijdsplanning 2021
Proces dat geraakt wordt Heffen
Typering Wijziging wet- en regelgeving
Soort externe ontwikkeling Politieke en bestuurlijke ontwikkeling
Bijgewerkt op 20 september 2021
Deel dit bericht via:

Heeft u vragen of aanvullingen over dit agendapunt?

De bovenstaande (persoons)gegevens gebruiken we uitsluitend voor het beschreven doel. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.